Telemarksforsking er et forskningsinstitutt lokalisert i Bø, som arbeider med forskning og utredning på fem ulike områder: kultur, regional utvikling, helse og velferd, kommunalforsking og natur- og kulturbasert nyskaping. Sammen med Høgskolen i Telemark har Telemarksforsking de siste 20 årene vært et tyngdepunkt for norsk kulturpolitikkforskning.

Telemarksforsking og Høgskolen i Telemark har et samarbeid gjennom Senter for kultur- og idrettsstudiar, som er et nettverk og et samlingspunkt for kultur- og idrettsforskere. I fellesskap arrangerer de også konferansen KulturRikets Tilstand, som ble avholdt første gang høsten 2009 og som er planlagt å være et årlig arrangement, der det siste årets kulturpolitikk på utvalgte områder gjennomgås med et kritisk blikk.


Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bli med 50 andre følgere

Del med andre

Bookmark and Share


%d bloggere like this: