Telemarksforsking er et forskningsinstitutt lokalisert i Bø, som arbeider med forskning og utredning på fem ulike områder: kultur, regional utvikling, helse og velferd, kommunalforsking og natur- og kulturbasert nyskaping. Sammen med Høgskolen i Telemark har Telemarksforsking de siste 20 årene vært et tyngdepunkt for norsk kulturpolitikkforskning.

Telemarksforsking og Høgskolen i Telemark har et samarbeid gjennom Senter for kultur- og idrettsstudiar, som er et nettverk og et samlingspunkt for kultur- og idrettsforskere. I fellesskap arrangerer de også konferansen KulturRikets Tilstand, som ble avholdt første gang høsten 2009 og som er planlagt å være et årlig arrangement, der det siste årets kulturpolitikk på utvalgte områder gjennomgås med et kritisk blikk.

Reklamer


%d bloggere like this: