Archive for the 'Utdanning' Category

Kunstnere – Selvstendige næringsdrivende uten næringskunnskap?

Hvert år utdannes en rekke kunstnere i Norge. Til disse finnes det ansettelsesmuligheter for kun et fåtall.  Dersom de vil jobbe som kunstnere, må de fleste dermed søke seg mot en tilværelse som selvstendig næringsdrivende. Dette oppleves som et sjokk for mange. For, på tross av lange utdannelser har de færreste lært noe om hva som skiller debet og kreditt, moms og skatt.

Etter å ha besøkt en rekke små og mellomstore kulturbedrifter i Telemark og Buskerud, er tilbakemeldingene klare. Møte med hverdagen som selvstendig næringsdrivene er svært tøff for personer med kunstfaglig utdannelse som ønsker å etablere seg som selvstendig næringsdrivende. Enten de har gått på KHIO, kunstakademiet i Trondheim, eller visuelle kunstfag på Notodden har de ikke hatt så mye som en times undervisning i næringsdrift, regnskap eller markedsarbeid. Som en av kunstnerne påpekte:

”Den eneste vi lærte som ikke var relatert til kunstfag, var å drikke rødvin”.

Man skal heller ikke surfe lenge på nettsidene til kunsthøgskolene for å få bekreftet dette bildet. Etablererkunnskap, økonomikunnskap og markedskunnskap er nær sagt fraværende på alle studiesteder og i alle studieretninger.

Kunsthøgskolene synes fortsatt å være opptatt av å markere at økonomi og markedstankegang ikke hører hjemme i kommunikasjonen og oppdragelsen om kunst. På denne måten holder de sfærene adskilt, og kunsten ren. Hvorvidt dette skyldes strategiske valg, eller sementerte myter, vites ikke. Men det rammer i alle fall studentene når de skal forsøke å skape seg et levebrød som kunstnere.

BK


Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bli med 50 andre følgere

Del med andre

Bookmark and Share