Ny giv for kulturpolitisk relevant forskning

Utvalsleiar Jan Grund overrekkjer rapporten til kulturminister Anniken HuitfeldtEt utvalg ledet av professor Jan Grund har nylig levert en rapport om kulturpolitisk relevant forskning til Kulturdepartementet. Utvalget har gjort et utmerket arbeid. Hovedformålet har vært å bidra til at departementet utvikler en egen forskningsstrategi – en strategi som har manglet fram til nå. Utvalget minner om at Kulturdepartementet er blant de departementer som bruker minst midler til FoU-virksomhet. Departementet har nok bidratt en del til idrettsforskning, frivillighetsforskning og medieforskning, samt noe til generell akademisk kulturforskning. Samtidig har forskning knyttet til organisering og politikkutforming på departementets tradisjonelle kjerneområder – kunst og kulturvern – nærmest blitt neglisjert. Departementet har vegret seg mot å prioritere forskning om kultur som en politisk og forvaltningsmessig sektor, noe som har bidratt til at politikken på dette feltet har vært lite kunnskapsbasert. Grund-utvalget foreslår imidlertid en kraftig opprioritering av forskning om og for kultursektoren. Samtidig understreker utvalget at også slik forskning må følge de generelle forskningsmetodiske prinsippene om kritisk uavhengighet.

De viktigste nye tiltakene utvalget foreslår, er opprettelse av et nytt forskningssenter for kultursektorforskning og et Kultursektorens forskningsfond, jf. http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Samfunn_og_frivillighet/Rapporter/En_kunnskapsbasert_kulturpolitikk.pdf. Utvalget mener at et ”slikt forskningssenter må bygge videre på de gode erfaringene med å utvikle kulturpolitisk relevant forskning som finnes allerede”. Forskningsmiljøet i Bø – ved Telemarksforsking og Høgskolen i Telemark – framheves i denne sammenhengen flere steder i rapporten. Men utvalget peker også på at ”[s]amtidig er det behov for flere sterke kunnskapsmiljøer på dette området”. Vi er enige i disse vurderingene og er klare til å ta utfordringen.

Vil Grund-utvalgets rapport så faktisk bli fulgt opp av politiske myndigheter? Erfaringene vi har med tidligere forskningspolitiske utredninger og tiltak på dette feltet, gir grunn til uro. Tidlig på 1990-tallet tok den mektige ekspedisjonssjef Aanderaa flere viktige initiativer for å fremme kulturpolitisk relevant forskning. Men da han døde brått i 1991, var det også slutt på departementets aktive innsats. I 1993 skrev undertegnede utredningen ”Forskning om kulturpolitikk. Akademisk bakevje eller forskningsfelt i vekst?” for Forskningsrådet – og foreslo der flere gode tiltak for å fremme denne typen forskning. Utredningen ble møtt med øredøvende taushet. I 1994 tok imidlertid vikarierende kulturrådsdirektør Lidvin Osland initiativ til å opprette en FoU-enhet i Norsk kulturråd, i samarbeid med oss forskere på feltet. Initiativet ble en suksess, men mer mot enn med departementets vilje og bistand. I 2003 leverte så et utvalg ledet av Svein Bjørkås en utredning om ”Kunnskapsbehov i kultursektoren” til Norges forskningsråd. Diagnose og forslag samsvarer i høy grad med den seinere rapporten fra Grund-utvalget. Men heller ikke Bjørkås-utvalgets innstilling ble fulgt opp med konkrete tiltak.

Kan vi så vente oss en konkret oppfølging denne gangen? Det er grunn til større optimisme i dag. Det skyldes for det første at Grund-utvalgets utredning er kommet i stand på direkte initiativ fra kulturministeren. Det skyldes for det andre at vi har en handlekraftig kulturminister som har forpliktet seg særskilt på dette området. Så nå avventer vi en snarlig oppfølging fra Kulturdepartementet. Vi forskere på feltet er klare til å ta de utfordringer som måtte komme fra politiske myndigheter.

PM

0 Responses to “Ny giv for kulturpolitisk relevant forskning”  1. Legg igjen en kommentar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s
Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bli med 50 andre følgere

Del med andre

Bookmark and Share


%d bloggere like this: